Category Archives: Uncategorized

מסכת נדה דף י"ז עמ’ ב’ – אז, מהו הנמשל?

לפני הרבה שנים, כשלמדתי למבחנים לסמיכה ברבנות, שמתי לב שיש קושי גדול בביאור ובהבנת סוגיית המשנה בנדה דף י”ז עמ’ […]

Read More

הדרך להתחדשות. האם אני מאבד את החיים בריצת החיים?

כפי שציינתי בבלוג אחר יש בעייתיות עם דברים שנעים בעיגול. לכאורה אין להם לא התחלה וגם לא סוף . גם […]

Read More