Read More Details

מסכת נדה דף י"ז עמ’ ב’ – אז, מהו הנמשל?

מסכת נדה דף י"ז עמ’ ב’ – אז, מהו הנמשל?

לפני הרבה שנים, כשלמדתי למבחנים לסמיכה ברבנות, שמתי לב שיש קושי גדול בביאור ובהבנת סוגיית המשנה בנדה דף י”ז עמ’ ב’, ה”משל משלו חכמים באשה”. ומאחר ומדובר בסוגיא חשובה, המבארת את תחומי טומאת נדה מבחינה פיזולוגית , היה לי ממש קשה לשמוע שאין אנחנו יודעים לפענח את הנמשל, שבעבורה המשילו חכמים את המשל, כי לא ידענו איך שהמציאות מסתדרת עם מה שביארו הרמב”ם ושאר ראשונים בסוגיא.

השקעתי בזה המון כוחות, מאות שעות של עיון וגם הליכה לספריות שיש להם ספרות רפואית היסטורית עד שהתגלה לפני סיבת העניין: המדע של אז גרם לבלבול אצל גדולי הראשונים! וכדרכי ישבתי וכתבתי את הדברים כמה שהשגתי לפי הכוחות שהקב”ה חנן אותי והצעתי את הדברים לפני רבנים חשובים, האחרון שבהם הרב אשה וויס, שליט”א, שאת שיעוריו אני שומע כל יום חמישי כבר כמה שנים.

עברו הרבה שנים מאז שהעליתי את הדברים על הכתב. האמת היא שיש לי הרבה חומר בנושאים הקשורים להלכות נדה בכלל ותמיד קוויתי שאזכה להוציא את הדברים לדפוס, אך עד היום לא איסייע מילתא. ולכן החלטתי שמאחר וזה הפעם השלישית בסבב של הדף היומי שלומדים מסכתב נדה מאז שכתבתי את הדברים – אציע את הדברים לפני הציבור כדי להגדיל תורה ולהאדירה. אם תמצאו בדברי טעות – נא להודיע לי ואתקן אותו.

הרוצה להוריד את הקובץ של הסוגיא יכול לעשות זאת לאחר שהוא נרשם לאתר שלי כאן.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *